Hva er det jeg har oppdaget?

(Kopi av blogg-innlegg)
 
Da NRK sendte Shakespeares Skulte Koder og da Organisten med Petter Amundsen kom ut, hadde jeg allerede jobbet med Rosenkors-koder i mange år. En gang på 1990-tallet var det en amerikaner som fikk i oppdrag å reise til Tyskland for å få kopiert et hittil glemt dokument. Jeg var en av de få som fikk lov til å få innsyn i dette dokumentet, den gangen. Oppfinneren, teologen, matematikeren og håndverkeren Orffyreus (1680-1745) hadde en hemmelig skissebok. Denne boken har siden hans død ligget i et bibliotek i Kassel, Tyskland. Oppfinnelsen var så spesiell og tilsynelatende genial at ingen har våget å tro på ham. En selvgående maskinen var for godt til å være sant. Sammen med denne notatboken lå også de original kongelige sertifikatene som forteller at alle forskere utnevnt av prinser og konger, over en 13 års periode, godkjenner maskinen! Maskinen fungerer og den produserer også energi! Men dette er jo ikke mulig!? Gottfried Wilhelm Leibniz skirver at maskinen ikke kan være drevet av krefter fra utsiden (juks), men at et hittil ukjent prinsipp eller substans driver maskinen konstant fra innsiden. Gottfried Wilhelm Leibniz er i dag anerkjent som et geni. Leibniz var Newtons største utfordrer og Leibniz' kalkulus metoder foretrekkes i dag fremfor Newtons. Maskinens lengste test forgikk på Slott Weissenstein i Kassel, og pågikk 24/7 i 2 mnd. Testen ble overvåket av militære vakter, som igjen ble overvåket av oppfinnerens private vakter. Grunnet flere uheldige omstendigheter, og en maskin som var for god til å være sann, ble det aldri gjennomført en handel. Vi kan lese av hans siste brev at han er sliten, fattig og sulten men endelig har fått solgt maskinen til et medlem av Royal Society of England. Mens han venter på utsendinger herfra, dør Orffyreus. Maskinen, som finnes delvis demontert i hans hjem, forsvinner og notatboken og noen publikasjoner som hans kone overleverer til tyske myndigheter er det eneste vi nå kan støtte oss på.

Hva er hemmeligheten i dokumentet hans? Finnes det en kode? Hva forteller koden? Var maskinen ekte? Var det tidenes bedrag? Eller satt han rett og slett på vitenskapens "Hellige Gral"? Så, hva drev maskinen?

Etter over 10 års studier kunne jeg endelig bevise den første koden!! Deretter gikk det slag i slag.

Det jeg etterhvert merket meg var at koden henviste til andre verk og andres metoder tidligere i historien. Dette så etterhvert ut til å være Rosenkorsets skjulte koder. Dette var jo det samme brorskapet som Petter Amundsen hadde funnet i Shakespeare. Kunne det være at jeg hadde funnet kodenøkkelen til dette hemmelige brorskapet? Disse skal etter sigende (iflg. deres web-side) skjule hemmeligheter helt tilbake fra Egypt og mysteriskolene der. Det ender opp med at koden forteller meg om en hemmelig stein og forklarer sannheten om "Den Hellige Gral" og "De Vises Stein". Da jeg reiser  til Frankrike og til slutt finner den "magiske" steinen, forstår jeg hvorfor Orffyreus leder med til både Albrecht Durer, Leonardo da Vinci og Nicolas Poussin. Det er nettopp den gamle hemmeligheten om disse to steinene som skjules i flere av de myteomspunnede maleriene! 

Koden forteller altså at denne kunnskapen er grunnlaget for Rosenkorsets eksistens og er hva som egentlig skjules i Shakespeares første folio og i flere andre verdenskjente skrifter og malerier, både før og etter i tid. Det er en tradisjon som bevares og et broderskap som holdes i live. Det kan også se ut som kunnskapen om metodene fortsatt lever den dag i dag.... Men hvem kjenner kodene? Og hvorfor vil de fortsatt ikke snakke, eller dokumentere dem i lærebøkene?

Til slutt kommer det store spørsmålet; Dersom oppfinneren Orffyreus skjulte "Hitoriens Skjulte Koder" i sin hemmelige notatbok, sier kodene hans også noe om den hemmelige oppfinnelsen? Var det derfor han mente at han ville bli anerkjent etter sin død? Bruker han metodene til å tegne ned en hemmelig beskjed, eller kanskje et skjult patent på den mystiske maskinen? Hva var den ukjente substansen? Eller avslører han kanskje hvordan han gjennom hele livet greide å lure Europas ledende forskere? Det var disse svarene jeg egentlig var på jakt etter hele tiden, og som jeg vil utforske i den neste boken jeg jobber med. "Orffyreus-koden".

Jeg vil snart stå fram å vise enkle geniale koder i verdenskjente monument og bilder. Jeg vil vise at metodene er veldig konkrete, enkle og enhetlige. Det har eksistert en utbredt konkret metode, og historiske metoder er holdt i hevd. Vi ser også konturene av to ulike livssyn. Religionen med sitt hellige beger, og vitenskapen og filosofien med sin magiske rare stein. Begge ble kalt "Den Hellige Gral". Derfor har jeg kalt dokumentet "To Graler".
 
 
 
 
 
 
 
 
Orffyreus (1680-1745)
 
 
 
 
 
 
Forsiden til det hemmelige dokumentet "Den Store Maskin-avhandlingen". Dokumentet som skal inneholde en skjult kode.