Koden

Vi kan på forhånd avsløre at koden forteller at monumentet er reist som en hyllest til en avdød person. Personen hylles som en som kjenner Rosenkorsets indre hemmelighet.
 
Den omtalte dokumentarboken og studiene i Rosenkorsets skjulte koder er basert på systematiske, logiske og positive konklusjoner gjennom mange timer, uker, måneder, år og til og med tiår. Når de samme suksessfulle metodene ble brukt på Shugborough-inskripsjonen fikk vi umiddelbart et positivt og konkluderende resultat. Den første konklusjonen man kan trekker er at koden ikke kan bestå av forkortelser eller viktige akronym, altså forbokstavene til viktige ord.

Hvorfor ikke?
 
Mange professorer og språkeksperter har jo foreslått nettopp dette. At hver bokstav skal representere et ord med en spesiell mening. Ja, mange har gjort det og alle har feilet! Hvordan i all verden skal man kunne bevise at man finner de rette ordene? Og dersom man kom frem til noen plausible ord, hva skulle man gjort med dem?
 
La oss titte på et eksempel med noe vi kan kalle en tolkning, et forslag eller hva jeg kaller en "Lotto-kuppong". Tidligere NSA språkekspert Keith Massey tolker bokstavene som akronym for en Latinsk frase: Oro Ut Omnes Sequantur Viam Ad Veram Vitam ("I pray that all may follow the Way to True Life"). (Frasen er ikke en etablert historisk frase)
 
Hvorfor kaller jeg det en "Lotto-kuppong"?
 
Hver bokstav i alfabetet kan jo stå for tusenvis av både Engelske og Latiske ord. Oddsene for at man skal treffe riktig ord for alle de 10 bokstave i inskripsjonen er jo forsvinnende liten. Man kan tenke seg en formel hvor oddsene for å treffe 10 riktige ord kunne sett omtrent slik ut: 
1 : 1000x1000x1000x1000x1000x1000x1000x1000x1000x1000
 
Konklusjon: De 10 bokstavene kan IKKE inneholde viktig akronym informasjon. Med viktig mener jeg viktige ord og informasjon som må bevares for ettertiden for å løse en historisk gåte. Dersom ordene hadde en personlig mening for artisten eller oppdragsgiver så var ikke ordene ment å skjule viktig informasjon. Dersom det er en kode blandt bokstavene, så må den altså bestå av noe annet enn viktige forkortelser. Som "kodeknekker" må man jobbe med konkrete svar, og vi kan ikke gjøre nye antagelser bygget på en tidligere antagelse. Usikkerheten blir multiplisert og det er jo virkelig ikke noe vi ønsker.
 
Rosenkorsets skjulte koder baserer seg på "magiske" løsninger, det vil si løsninger som blir innlysende og geniale og som gjerne har flere sammenfallende svar, som alle blir rilktige og til sammen litt "magiske". Akkurat som i en magisk firkant, slik som Albrech Durer magiske firkant, hvor summen av tallene blir den samme uansett hvilken vei vi legger dem sammen.
 
En skjult og hittil ukjent kode i Albrecht Durers magiske firkant og koden som finnes i Shugborough-monumentet viser oss først at koden er løst riktig og deretter viser den oss noe mer.
 
Koden i monumentet viser oss først at vi har løst koden riktig, så viser den hvem som ligger i likkisten i bildet. Dette er en likkiste som ikke finnes i det originale bildet ET IN ARCADIA EGO av Nicolas Poussin. Kisten må være plassert i monumentet av en grunn. Monumentet er en hyllest til en avdød Engelsk Rosenkorser. Og hvorfor er det en pyramide plassert på hans likkiste?
 
På er rar måte får svaret også noe med Shakespeare og forfatterskaps-spørsmålet å gjøre. Dokumentet "To Graler" har ikke dette spørsmålet som fokus, men vil allikevel bidra til å belyse saken fra nye vinkler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albrecht Durers magiske firkant fra 1514