På annonsert tidspunkt vil denne siden erstattes med en side som inneholder videoer og rapporter som dokumenterer kodene og som illustrerer hvordan vi kunne oppdaget kodene  i Shugborough-inskripsjonen og i Albrecht Durers magiske firkant.
 
 
 
 
 
 
 
 
Både løsningen i Shuborough-monumentet og Albrecht Dürers magiske firkant fra 1514 vil presenteres her, sammen med en offisiell "happening". Tid og sted vil annonseres på et senere tidspunkt.